Agroglobe

Poljoprivredne mašine i prevozna sredstva

AGROGLOBE je ekskluzivni distributer i serviser poljoprivredne mehanizacije svetski poznate marke NEW HOLLAND za Srbiju i Crnu Goru. Na našem tržištu AGROGLOBE će kupcima ponuditi traktore New Holland snage od 45 – 600KS. Sa zadovoljstvom ćemo predstaviti kombajne New Holland serije: TC , CX I CR, koji će zadovoljiti naše tržište, kako mala porodična gazdinstva tako i velike proizvođače.

 

Zašto agroglobe?

AGROGLOBE je savremena kompanija koja se prilagođava potrebama tržišta, ulaže u unapređenje organizacione strukture, modernizaciju i proširenje svojih kapaciteta.
AGROGLOBE ima 211 zaposlenih. Timovi sačinjeni od stručnih i ambicioznih ljudi, entuzijazam, nova znanja, i iskustvo, čine kombinaciju koja garantuje poslovni uspeh jedne ovakve kompanije.
AGROGLOBE nastoji da obezbedi odlične uslove za kvalitetan rad i razvoj svojih zaposlenih. Briga za zaposlene predstavlja jedan od prioriteta, što obezbeđuje profesionalne kadrove posvećene radu i ciljevima kompanije.

O nama

AGROGLOBE je osnovan 2004.godine, sa sedištem u Novom Sadu – prestonici srpskog agrara. Osnovna delatnost firme je trgovina na veliko i trenutno zapošljava 211 radnika.
AGROGLOBE se bavi prometom agroproizvoda, uvozom I distribucijom pesticida, semena i mineralnog đubriva i poljoprivredne mehanizacije. Ugovara i kreditira poljoprivrednu proizvodnju, a bavi se i ratarskom proizvodnjom na površini od 1000 ha na sopstvenom imanju. Značajan deo poslovanja bazira na mreži objekata za skladištenje, kroz koje pruža usluge lagerovanja robe za firme i fizička lica. Imidžu moderne firme koja prati potrebe agrara doprinosi i savetodavna aktivnost u oblasti proizvodnje i trgovine.
AGROGLOBE je za svega nekoliko godina postigao rezultate koji ga veoma visoko pozicioniraju i na domaćem i na inostranim agrobiznis tržištima. Godišnjim izvozom vise od 300.000 tona žitarica i komponenti stočne hrane, svrstava se među 5 najvećih izvozno orijentisanih firmi iz domena agrobiznisa u Srbiji.

Delatnosti

 • Spoljna trgovina i prodaja

 • Unutrašnja trgovina

 • Primarna proizvodnja

 • Skladištenje i logistika

 • Proizvodnja hrane

 • Poljoprivredna mehanizacija


Promet agroproizvoda obuhvata otkup tržišnih viškova i dalju prodaju na domaćem i inostranom tržištu.
AGROGLOBE trguje sa:

 • žitaricama i uljaricama (pšenicom, kukuruzom, suncokretom, sojom i uljanom repicom) 

Agroglobe

 • komponentama za stočnu hranu (sojinom i suncokretovom sačmom, repinim rezancem, pšeničnim i kukuruznim lomom,stočnim brašnom) psenica

Agroglobe

 • šećerom, brašnom, melasom i alkoholom.

Agroglobe

Agroproizvode otkupljujemo u našim silosima i na terenu. koristimo i usluge drugih silosa u cilju što veće zastupljenosti i pokrivenosti tržišta.

Osnovu našeg izvoznog asortimana čine žitarice, a pre svih merkantilni kukuruz i pšenica. U tom segmentu poslovanja na godišnjem nivou obim trgovine nadmašuje 250.000t.
Značajan promet ostvaruje i u preferencijalnoj trgovini nus-proizvodima šećerne industrije (repinim rezancem i melasom).
Obim ovih poslova meri se desetinama hiljada tona, na godišnjem nivou više od 300.000 tona žitarica i komponenti stočne hrane.
Najveći obim trgovine ostvaruje sa snažnim inostranim kompanijama kakve su: GLENCORE, NIDERA, GRANIT, CEFETRA, BORSARI, CSH, CARGILL ...

 

AGROGLOBE je uvoznik i distributer semena, sredstava za zaštitu bilja i mineralnog đubriva i poljoprivredne mehanizacije. U okviru unutrašnje trgovine AGROGLOBE-a posluju dva distributivna centra, odakle se roba plasira na tržište.

AgroglobeAGROGLOBE DOO - NOVI BEČEJ

Skladišni kapacitet: 3.411,74 m2.
Podni magacini za lagerovanje semena, pesticida i mineralnih đubriva.

AGROGLOBE DOO - SREMSKA MITROVICA

Skladišni kapacitet: 300.000 m2

 • Agroglobe12.500 m2 prostora namenjenog čuvanju rinfuzne i pakovane robe,32.000 m3
 • skladišta za tečne prehrambene proizvode (3 nadzemna rezervoara od po 3.000 m3 i nadzemni rezervoar od 23.000 m3),
 • 4.000 m2 otvorenog skladišnog prostora za razne robe i materijale.

U industrijskoj zoni “Jezero” u Sremskoj Mitrovici, u neposrednoj blizini “Luke Leget” i republičke carine.

AGROGLOBE AGRAR

AgroglobeAPATIN - SOMBORSKI PUT 1

AGROGLOBE AGRAR ukupno obrađuje 1.150 ha zemlje.
U planu je izgradnja silosa kapaciteta 15.000 t (urađen je projekat).
Pored ratarske proizvodnje AGROGLOBE AGRAR se bavi i prodajom semena repromaterijala kao i otkupom poljoprivrednih proizvoda.

   

 

AGROGLOBE tokom godine vrši otkup i skladištenje uljarica i žitarica u silosima i podnim magacinima. U magacinskim prostorima skladišti i repromaterijal za poljoprivrednu proizvodnju: pesticide, semena, i mineralno đubrivo. U svim objektima pruža i usluge lagerovanja robe za firme i fizička lica. U nastojanju da postigne što veću zastupljenost i da što kvalitetnije pokrije tržište, pored svojih skladišnih kapaciteta koristi i usluge drugih silosa i magacina.

SKLADIŠTA AGROGLOBE-A

AGROGLOBE DOO, MAGACIN BR. 1

AgroglobeNOVI BEČEJ - KUMANAČKI PUT BB
Radovan Subotički
Tel:
Fax: 023/773 948
Mob:


Skladišni kapacitet: 3.411,74 m2.
Podni magacini za lagerovanje semena, pesticida i mineralnih đubriva.    

AGROGLOBE DOO, MAGACIN BR. 2

SREMSKA MITROVICA - JARAČKI PUT BB

Zoran Glumčevi
AgroglobeTel:
Fax: 022/626 655
Mob:

 • Skladišni kapaciteti: 22.000 t i 10.246 m2,
 • Magacin, kapacitet za žitarice 7.000 tona
 • Rezervoar, kapacitet za žitarice 15.000 tona,
 • Industrijski pružni kolosek, dnevni kapacitet utovara 2000 tona,
 • Sušara kapaciteta 35t/h. Transportna oprema, kapaciteta 80t/h.  
AGROGLOBE DOO, SILOS BR. 1

AgroglobeČOKA - PALIH BORACA BB
Jugoslav Moldovanov
Tel: 0230/71 086
Fax: 0230/71 086
Mob:

Skladišni kapacitet: 20.000 tona.
Betonski magacin. Poseduje i sušaru tipa Cer Čačak, model PU 1000. Kapacitet sušare je 32 t/h, na bazi kukuruza vlažnog zrna sasušenja sa 24 na 14 % vlage. Lociran je na pruzi i ima mogućnost prijemne i otpremne manipulacije na zelezničkom koloseku.     

AGROGLOBE DOO, SILOS BR. 2

AgroglobeMELENCI - BAŠAIDSKI PUT BB
Dragiša Todorović
Tel:
Fax: 023/731 466
Mob:

Skladišni kapacitet: 16.000 tona.
Betonski silos opremljen “Strahl” sušarom - modela 8000 FR /8, kapaciteta 24 t/h na bazi kukuruza vlažnog zrna sasušenja sa 24 na 14 % vlage.

AGROGLOBE DOO, SILOS BR. 3

AgroglobeKUKUJEVCI - EKONOMIJA BB
Miljević Saša
Tel:
Fax: 022/742 400
Mob:

Skladišni kapacitet: 20.000 tona.
Silos metalne konstrukcije opremljen “Strahl” sušarom - modela 6000 FR/6, kapaciteta 20 t/h na bazi kukuruza vlažnog zrna sasušenja sa 24 na 14 % vlage.

AGROGLOBE DOO, SILOS BR. 4

AgroglobeRUMA - VUKA KARADŽIĆA BB
Dušan Poznan
Tel:
Fax: 022/474 179
Mob:

Skladišni kapacitet: 20.000 tona.
• Silos metalne konstrukcije. Poseduje sušaru tipa Pobeda DVSZ 9 sa dva tornja kapaciteta sušenja 30 tona kukuruza sa 30 % na 14 % vlage, dva usipna koša prijemnog kapaciteta 60 i 100 t/h. Silos poseduje duple transportne linije što omogućava istovremenu manipulaciju sa dve ili više vrsta roba.
• Lociran je na pruzi i ima mogućnost prijemne i otpremne manipulacije na železničkom koloseku.

AGROGLOBE DOO, SILOS BR. 5

AgroglobeSEČANJ - PARTIZANSKI PUT BB
Milan Vajagić
Tel/Fax: 023/841 506
Tel/Fax: 023/842 131
Tel/Fax: 023/842 132

Skladišni kapacitet: 28.088 tona.
Betonski silos kapaciteta 3000 t. Poseduje sušaru kapaciteta 24t/h na bazi kukuruza vlažnog zrna sasušenja sa 28 na 14% vlage. Silos metalne konstrukcije kapaciteta 23.160 tona ( 7.720 t u pripremi). Opremljen “Strahl” sušarom kapaciteta 50 t/h na bazi kukuruza vlažnog zrna sasušenja sa 24 na 14 % vlage. Podni magacin 2000 tona. Metalne ćelije za brzi utovar 388 t (u pripremi). Tampon ćelija 540 t. 

NIKŠIĆKI MLIN, NIKŠIĆ

Skladišni kapacitet: 1.500 m² magacin za gotove proizvode 15.000 t kapacitet silosa

 • AgroglobeNikšićki mlin se bavi nabavkom, proizvodnjom, preradom i prometom žitarica i njihovih proizvoda.
 • U mlinu se dnevno preradi i samelje 180 tona pšenice, sa ciljem dobijanja visoko-kvalitetnih gotovih proizvoda (brašna).
 • Značajne količine proizvoda kompanija izvozi na tržišta Albanije, Makedonije i Bosne i Hercegovine.
 • Sigurnost kvaliteta proizvoda kao i redovnu kontrolu kvaliteta sirovina kontroliše interna moderna laboratorija.
 • Politiku kvaliteta zasniva na poštovanju referentnih standarda (HACCP i ISO 22000) kao i zakonskih propisa.
 • Više informacija možete videti na www.niksickimlin.me.

 

EKSKLUZIVNI DISTRIBUTER ZA SRBIJU

AGROGLOBE je ekskluzivni distributer i serviser poljoprivredne mehanizacije svetski poznate marke NEW HOLLAND za Srbiju i Crnu Goru. Na našem tržištu AGROGLOBE će kupcima ponuditi traktore New Holland snage od 45 – 600KS. Sa zadovoljstvom ćemo predstaviti kombajne New Holland serije: TC , CX I CR, koji će zadovoljiti naše tržište, kako mala porodična gazdinstva tako i velike proizvođače. Od priključnih mašina AGROGLOBE je ostvario poslovnu saradnju sa kompanijom KUHN koja u svom programu obuhvata sve segmente priključne mehanizacije.

   

 

Proizvodi u ponudi AGROGLOBE

SEME

AGROGLOBE je uvoznik i ekskluzivni distributer semena uljane repice, kukuruza i suncokreta kompanije SYNGENTA, a u saradnji sa kompanijom LIMAGRAIN bavi se proizvodnjom, doradom i distribucijom semena pšenice.

 • Seme pšenice

 • Apache sorta

 • Andino sorta

 • Anapurna sorta

 • Analiza kvaliteta

Apache je jedna moderna sorta pšenica koja je u Srbiji registrovana 2007 godine.U različitim proizvodnim godinama je pokazala izuzetnu stabilnost kako u visini prinosa tako i u tolerantnosti na najznačajnije bolesti. Jedna od osobina , a možda i najvažnija je izuzetna energija bokorenja, tako da se setvena norma kreće od 180-200 kg semena po hektaru, u zavisnosti od predsetvene pripreme i vremena setve. Sa tom količinom semena po hektaru, posle nicanja se neće videti zeleni „tepih“ usev će delovati redak, ali dajte mu vremena da se izbokori. Apache je izrazito niska sorta, izuzetne tolerancije na poleganje. Razmak između donjih kolenaca je skraćen, što daje dodatnu čvrstinu stablu, a to mu omogućava da dobro podnosi pojačanu prihranu azotom. Apache dugo zadržava zelenu boju, ali kad krene da sazreva to čini jako brzo, tako da je razlika u žetvi možda par dana, a na mnogim lokacijama se vršio zajedno sa ostalim sortama.

Prinosi 2011
Lokacija Proizvođač Prinos (t/ha)
Sombor Slavoljub Bivarski 8,770
Inđija Agrounija 8,336
Kupusina Agroglobe Agrar 8,251
Banatski Despotovac B. Despotovac 8,120
Bački Maglić PP Maglić 7,941
Žarkovac (Ruma) Nova Budućnost 7,621
Izbište PP Elan 7,606
>

Andino je moderna sorta namenjena za intezivnu proizodnju i primenu pune agrotehnike, koju prati fantastičan potencijal prinosa. Stablo je veoma nisko, sa izuzetnom tolerancijom na poleganje. Po dužini vegetacije, spada u srednje rane sorte.Dobro podnosi i nešto kasnije setvene rokove. Klas je s osjem, veoma dobro razvijen. Andino je tolerantan na herbicide na bazi aktivne materije hlorotoluron.. Što se tiče odnosa prema bolestima, Andino poseduje uobičajenu toleranciju na ekonomski najznačajnije bolesti. Za ostvarivanje visokih prinosa, bilo bi poželjno da se obavi jedan preventivni fungicidni tretman s proleća. Ukoliko su nakon klasanja povoljni uslovi za razvoj prouzrokovača fusarioza za svaki slučaj bi trebalo da se uradi jedan tretman zaštite klasa.

Prinosi 2011
Lokacija Proizvođač Prinos (t/ha)
Sombor Aleksandar Conić 8,8050
Karavukovo PSS Sombor 8,729
Ruma PSS Ruma 8,6611
Krivaja Pss Bačka Topola 8,316
Inđjia Agrounija 7,769
Pančevo PSS Pančevo 7,703

Ozima rana sorta. Anapurna je sorta novije generacija namenjena za intezivne uslove proizvodnje. Odlikuje se veoma visokim potencijalom prinosa za rane sorte. Stablo je nisko, čvrsto i elastično. Klas je s osjem, dobro razvijen. U ogledima na više lokacija pokazala je dobru stabilnost prinosa, kao i dobru toleranciju na niske temperature. Dobro podnosi ekonomski značajne bolesti.

Isptivanje obavio Naučni institut za prehrambene tehnologije Novi Sad.Broj padanja po Hagbergu obavila laboratorija SGS.

REZULTATI IZ TABELE SU OSTVARENI UZ PRIMENU PUNE TEHNOLOGIJE I DEKLARISANOG SEMENA

Tehnologija:

1.ĐUBRENJE
Potrebe za hranjivim elementima:
N (azot) : P(fosfor) : K (kalijum) u odnosu:
2 : 1 : 0,7
Da bi smo ostvarili 1 tonu prinosa potrebno je 20 kg čistog azota/ha.
Na primer: Za 8 tona prinosa potrebno je 20 kg x 8 = 160 kg
Urea 46%= 160x(100/46) = 347kg/ha
An 34% = 160x(100/34) = 470kg/ha
Raspored azotnog đubriva: 1/3 u jesen predsetveno
Primer: Od 160 (ukupno potrebno) –1/ 3 (potrebno dati u jesen)= 53kg
N:P:K 15 :15:15 355 kg/ha ili
M A P 11: 52 : 0 200 kg/ha + UREA 46% 100kg/ha Napomena: Upotrebom Uree u jesen predsetveno, ako se zaoravaju žetveni ostaci, a posebno ako je predusev kukuruz, obezbeđujemo dovoljne količine azota za bokorenje, što je osnov za veliki broj biljaka po hektaru ( gust usev) a time i visok prinos. N:P:K đubriva koristiti na osnovu hemijske analize zemljišta.

2.OSNOVNA OBRADA:
Ne pliće od 20 cm,oranje ,tanjiranje,direktna setva

3.SETVA:
Obaviti je u ranijim rokovima po mogućstvu do 10. oktobra
Količina semena : Od 180 do 200 kg/ha u uslovima dobre predsetvene pripreme, optimalnog roka setve, a na osnovu kvaliteta semena. U uslovima setve van optimalnog roka,povećati količinu semena.

4.PRIHRANA:
Obaviti je u dva navrata a na osnovu analize zemljišta (n-min metode).
Prvi put rano u proleće, kraj februara početak marta.
Drugi put što kasnije, do pojave prvog kolenca (vlatanja), kako bi smo obezbedili što više proteina u zrnu a time osigurali kvalitet brašna.

Primer:
Ako smo u jesen dali 55 kg/ha čistog azota u proleće treba dodati 160-55=105kg/ha
1.prihrana 150 kg Urea 46%
2.prihrana 100 kg An 34%


5.ZAŠTITA:
Fungicid + herbicid u proleće kad krene vegetacija.
Fungicid + insekticid u početku cvetanja pšenice.

PRIDRŽAVAJUĆI SE OVE TEHNOLOGIJE, UZ UPOTREBU DEKLARISANOG SEMENA, MOGUĆE JE OSTVARITI PRINOS I VIŠI OD 8 t / ha SA VISOKIM TEHNOLOŠKIM KVALITETOM ZRNA.

Apache
Ispitivanje Uzorak 1 Uzorak 2 Uzorak 3 Uzorak 4 Uzorak 5
Lokacija Srednji Banat Istočni Srem Južna Bačka Zapadna Bačka Srednji Srem
Prinos (t/ha) 7,846 8,312 7,654 7,637 <8,102/td>
Hektolitarska masa 82,7 kg/hl 84,3 kg/hl 82,5 kg/hl 83,3 kg/hl 82,1 kg/hl
Sadržaj vlage 12,87% 12.26% 11.15% 11.51% 12.98%
Sadržaj proteina 12,35% na s.m. 12,06% na s.m./td> 14,17% 12,03% 13,14%
Izbrašnjavanje l1 70,90% %71 %70,70 %70,30 %70,60
Sadržaj vlažnog glutena %27,70 %24,90 %30,40 %26 %30,40
Gluten index 60 86 56 79 72
Broj padanja po Hagbergu 350 354 376 345 339
Energija 93m² 96m² 82m² 105m² 110m²
Otpor na 5cm 340EJ 340EJ 230EJ 250EJ 290EJ
Rastegljivost 143mm 148mm 179mm 184mm 178mm
Odnosni broj 2,38 2,3 1,28 1,36 1,63

 

 • Seme kukuruza

 • Syngenta

 • FAO 200

 • FAO 300

 • FAO 400

 • FAO 500

 • FAO 600

Seme hibrida kukuruza koje se nudi proizvođačima u Srbiji zaštićeno je vrhunskim sredstvima za tretiranje semena kompanije Syngenta:

Fungicidom Maxim XL 035 FS radi zaštite od prouzrokovača bolesti semena i mladih biljaka.
Insekticidima (na zahtev proizvođača) - Cruiser 350 FS ili Foce Zea 280 FS radi zaštite od štetnih podzemnih i nadzemnih insekata.

U našoj ponudi se nalaze hibridi FAO grupa 200 do 700. Pored hibrida u tipu zubana u našoj ponudi se nalaze i dva hibrida sa zrnom u tipu polu tvrdunca Maverk (FAO 590) i NK Agrano (FAO 660). Pored visokog prinosa ove hinride odlikuje i visoka hranljiva vrednost zrna jer imaju viši udeo proteina i staklastog endosperma u zrnu u odnosu na standardne hibride.

GUSTINA SETVE PRI MEĐUREDNOM RAZMAKU OD 70cm
(tablica za preračunavanje razmaka u redu za setvu na preporučeni sklop pri međurednom rastojanju od 70 cm)

Rastojanje u redu cm Približan broj isejanih zrna po ha Rastojanje u redu cm Približan broj isejanih zrna po ha
15 95.200 22 64.900
16 89.300 23 62.100
17 84.000 24 59.500
18 79.400 25 57.100
19 75.200 26 54.900
20 71.400 27 52.900
24 71.400 28 21.000

Navedene setvene norme se odnose na dobro pripremljene parcele za setvu kukuruza i suncokreta. U slučaju lošije pripreme i nedostatka vlage, preporučujemo da se setvena norma poveća.


Agroglobe katalog 2014

Hibridi kukuruza i rezultati ogleda

NK SYMBA

Tip hibrida: zuban
Preporučeni sklop: 75-80.000 biljaka/ha

 • Novi rani hibrid.
 • Visok potencijal prinosa za svoju grupu zrenja.
 • Dobro razvijen koren čini biljku otpornijom na poleganje.
 • Čvrsta i elastična stabljika, osrednje visine i bujnosti, ne ostavlja mnogo žetvenih ostataka.
 • Klip je srednje veličine sa 12-14 redova zrna.
 • Brzo otpuštanje vlage.
 • Setva u optimalnom roku omogućava berbu krajem avgusta ili početkom septembra.
 • Pogodan za kasnu setvu ili kao postrni usev.
 • Odlično podnosi sve tipove zemljišta.

NK LUCIUS

Tip hibrida: zuban
Preporučeni sklop: 75-80.000 biljaka/ha

 • Najniže vlage u svojoj grupi zrenja.
 • Visoki potencijal za prinos i brzo otpuštanje vlage čine ga idealnim izborom za proizvođače koji skidaju kukuruz u zrnu kombajnom ili seju postrno kukuruz.
 • Izuzetno brz početni porast odvaja ga od ostalih hibrida iz grupe zrenja.
 • Snažnim robusnim stablom i bujnim tamno zelenim listovima dominira na polju.
 • Klipovi su nisko postavljeni, krupni sa 12-14 redova zrna.
 • Daje dobro oplođen i završen klip. Rano cvetanje omogućava mu dobru oplodnju i u izrazito stresnim uslovima.
 • U intenzivnim uslovima proizvodnje preporučujemo setvu na razmak od 17 cm, a u slučaju lošije agrotehnike i nižeg ulaganja sejati na razmak od 19 cm. U procesu registracije prosečan prinos bio je na nivou od 11.34 t/ha suvog zrna.
 

SY IRIDIUM

Tip hibrida: zuban
Preporučeni sklop: 75-80.000 biljaka/ha

 • Daje visoke i stabilne prinose u svim uslovima proizvodnje
 • Visoka adaptabilnost.
 • Odličan i u limitiranim uslovima gajenja.
 • Klipovi su nisko postavljeni, krupni sa 16-20 redova zrna.
 • Daje dobro oplođen i završen klip.
 • Rano cvetanje omogućava mu dobru oplodnju i u izrazito stresnim uslovima.
 • Visoki potencijal za prinos i izuzetno brzo otpuštanje vlage čine ga idealnim izborom za proizvožače koji skidaju kukuruz u zrnu.
 • Odličan kvalitet zrna.
 • U intenzivnim uslovima proizvodnje preporučujemo setvu na razmak u redu 17cm, a u slučaju lošije agrotehnike i nižeg ulaganja sejati na razmak od 19 cm.
 

SY OCTAVIUS FAO 390

Tip hibrida: zuban
Preporučeni sklop: 75-80.000 biljaka/ha
Hibrid visoko prinosan i intenzivan.

 • Dobar stay green efekat.
 • Odlična stabilnost stabljike sa nisko pozicioniranim klipom.
 • Uniformni klipovi sa 14-16 redova zrna.
 • Brzo otpuštanje vlage.
 • Odlična tolerantnost na bolesti stabla i klipa.
 • Preporučuje se za berbu u zrnu i za postrnu proizvodnju silaže.
 • U intenzivnim uslovima proizvodnje treba ga sejati na razmak u redu od 17cm, a u slučaju lošije agrotehnike sejati na razmak od 18-19 cm.

CISKO

Tip hibrida: zuban
Preporučeni sklop: 70-75.000 biljaka/ha

 • Visok potencijal za prinos posebno na srednjim i težim zemljištima.
 • Preporučuje se setva od sredine optimalnog roka.
 • Odlično adaptiran hibrid na uslove gajenja u centralnoj Srbiji i Vojvodini.
 • Odlikuje ga izražen i brz početni porast-vigor.
 • Odlično podnosi stresne uslove, posebno vazdušnu sušu u periodu oplodnje.
 • Klip je krupan sa 14-16 redova zrna, tolerantan na napad kukuruznog plamenca.
 • Zrno odličnog kvaliteta i brzog otpuštanja vlage.
 

NK PAKO

Tip hibrida: zuban
Preporučeni sklop: 70-75.000 biljaka/ha

 • Hibrid izuzetno visokog potencijala za prinos i izražene stabilnosti u našim agroekološkim uslovima.
 • Izvanredna adaptibilnost i stabilnost omogućuju ostvarenje genetskog potencijala za prinos u različitim uslovima gajenja i nivoima primene agrotehnike.
 • Dobri rezultati su ostvareni u uslovima stresa izazvanog sušom i visokim temperaturama.
 • Klip je srednje krupan sa 16-18 redova zrna.
 • Pozicija klipa na biljci je niska.
 • Brzo otpuštanje vlage iz zrna čini ga pogodnim za berbu u klipu i zrnu.
 • Izrazita stay-green osobina.
 • Odlično se čuva u čardaku, za ovakav način berbe vlaga zrna treba da bude od 25-28%.
 • Zbog otpornosti na niske temperature i brzog porasta idealan je hibrid za ranije rokove setve.

SY SENKO FAO 510

Tip hibrida: zuban
Preporučeni sklop: 70-75.000 biljaka/ha

 • Hibrid visoke stabilnosti i adaptibilnosti.
 • Prirodni partner hibridu NK Pako, idealno se uklapaju i nadopunjuju.
 • Visoka biljka odličnog stay green efekta.
 • U periodu 2011-2014 postigao odlične rezultate u proizvodnji.
 • Zrna svetlije boje, prepoznatljive nijanse.
 • Klip se odlikuje sa karakteristično velikim i dubokim zrnom.
 • Potencijal za proizvodnju zrna, branje u klipu i ranu silažu.
 • U intenzivnim uslovima proizvodnje treba ga sejati na razmak u redu od 19 cm, a u slučaju lošije agrotehnike sejati na razmak od 21 cm.
 

NK HELICO

Tip hibrida: zuban
Preporučeni sklop: 65-70.000 biljaka/ha

 • Hibrid nove generacije rekordnih prinosa.
 • Vrhunski prinos u svojoj grupi zrenja sa niskom vlagom u berbi.
 • Izuzetno brz početni porast.
 • Traži dobre proizvodne uslove.
 • Tolerantan na bolesti klipa.
 • Stabljika je robusna, dobro ukorenjena.
 • Debeo i kompaktan klip sa 16-18 redova zrna izrazite krupnoće.
 • Idealan za kombajniranje.
 • Listovi dugo ostaju zeleni tako da se može koristiti i kao silažni kukuruz (visok sadržaj suve materije u silaži).
 • U intenzivnim uslovima proizvodnje preporučujemo setvu na razmak u redu od 19 cm, a u slučaju lošije agrotehnike i nižeg ulaganja sejati na razmak od 21 cm.
 • Za silažu povećati sklop za 10%.
 

MAVERIK

Tip hibrida: polutvrdunac
Preporučeni sklop: 60-65.000 biljaka/ha

 • Dokazan hibrid na poljima Srbije.
 • Izuzetno adaptabilan na sušu i uslove stresa.
 • Biljke visoke, elastične i otporne na poleganje.
 • Odlične je tolerantnosti prema prouzrokovačima truleži klipa (Fusarium spp.), mehurastoj gari (Ustilago spp.) i napadu kukuruznog plamenca.
 • Klip je srednje veličine sa 14-16 redova zrna.
 • Zrno se odlikuje izuzetnom hranidbenom vrednošću, duboko usađeno, prepoznatljive crvene boje i staklastog izgleda.
 • Hibridi kukuruza u tipu polutvrdunca odlikuju se višim sadržajem proteina u zrnu kao i do 15% većim iskorišćenjem hrane kod domaćih životinja.

SY SINCERO

Tip hibrida: zuban
Preporučeni sklop: 60-65.000 biljaka/ha

 • Novi hibrid za pune čardake.
 • Stablo visoko sa uspravnim listovima i izraženom stay-green osobinom.
 • Klipovi dugi i debeli, sa 16-18 redova zrna koja izrazito brzo otpuštaju vlagu tokom zrenja.
 • Dobro podnosi stresne uslove (sušu i visoke temperature).
 • Daje stabilne prinose nezavisno od agroekoloških uslova i primenjene agrotehnike.
 • Dobro se bere i u klipu, beračima (voditi računa da je vlaga zrna od 25-28%).
 

NK SYCORA

Tip hibrida: zuban
Preporučeni sklop: 60-65.000 biljaka/ha

 • Izrazitog potencijala za prinos.
 • Odlikuje ga brz početni porast, snažne biljke, velike lisne mase.
 • Klip blago konusnog oblika sa 18 – 20 redova zrna, sa niskim procentom oklaska (kočanke).
 • Brzo otpušta vlagu, te je pogodan za berbu kombajnom.
 • Kod berbe u klipu potencijalni problem je teže komušanje (voditi računa da je vlaga zrna od 25-28%).
 • Visoko je tolerantan prema bolestima klipa.
 • Visoka hranidbena vrednost i svarljivost čine ga pogodnim za silažu.
 • Za proizvodnju silaže povećati sklop za 10%.
 • NK Sycora se nametnuo proizvodjačima izvanrednim i stabilnim prinosima u proizvodnji iz godine u godinu.
 

SY DECISO

Tip hibrida: zuban
Preporučeni sklop: 60-65.000 biljaka/ha

 • Namenjen za proizvodnju zrna i silaže.
 • Hibrid pogodan za regione sa većim temperaturnim stresom.
 • Daje stabilnost u svim uslovima proizvodnje – ispoljava visoke performanse.
 • Biljka srednje visine.
 • Klipovi su nisko postavljeni, krupni sa 16-20 redova zrna.
 • Rano cvetanje omogućava mu dobru oplodnju i u izrazito stresnim uslovima.
 • Visoki potencijal za prinos i izuzetno brzo otpuštanje vlage čine ga idealnim izborom za proizvođače koj skidaju kukuruz u zrnu, silažu i branje u klipu.
 • U intenzivnim uslovima proizvodnje preporučujemo setvu na međurednom razmaku od 21 cm, a u slučaju lošije agrotehnike i nižeg ulaganja sejati na razmak od 23 cm.
 

SY ZOAN FAO 640

Tip hibrida: zuban
Preporučeni sklop: 65-75.000 biljaka/ha

 • Hibrid odlične prilagodljivosti i adaptibilnosti.
 • Visoke biljke, tankih i čvrstih stabljika.
 • Sa velikim prinosom zelene mase i silažnim karakteristikama.
 • Odlična tolerantnost na bolesti stabla i klipa.
 • Hibrid se može preporučiti za sve intenzitete gajenja kukuruza.
 • U intenzivnim uslovima proizvodnje treba ga sejati na na razmak u redu od 21 cm a u slučaju lošije agrotehnike sejati na razmak od 23 cm.
 

SY JULIEN FAO 660

Tip hibrida: zuban
Preporučeni sklop: 65-75.000 biljaka/ha

 • Hibrid visoke prinosnosti i velike intenzivnosti.
 • Potencijal za zrno, branje u klipu i silazu zrna.
 • Biljka odličnog stay green efekta sa niskim i kompaktnim stablom.
 • Nisko pozicioniran klip na tanjoj i čvrstoj stabljici.
 • Klip je kraći sa 16-22 reda zrna.
 • Veliko i duboko usađeno zrno daje klipu izrazitu debljinu .
 • Izrazita toleratnost na bolesti stabla i klipa.
 • Hibrid koji je namenjen za intenzivne uslove gajenja.
 • U intenzivnim uslovima proizvodnje treba ga sejati na razmak u redu od 21 cm, a u slučaju lošije agrotehnike sejati na razmak od 23 cm.
 • Raniji rokovi setve omogućavaju veću sigurnost u proizvodnji ovog hibrida.
 

TURTOP

Tip hibrida: zuban
Preporučeni sklop: 60-65.000 biljaka/ha

 • Hibrid namenjen za silažu i zrno, prilagodljiv na različite nivoe agrotehnike i uslove proizvodnje.
 • Poseduje visok potencijal za prinos.
 • Klip srednjeg položaja, krupan na kratkoj dršci sa 16-18 redova zrna.
 • Odličan za berbu u klipu i dobro se čuva u čardacima.
 • Zrno je izvanrednog kvaliteta i hranidbene vrednosti.
 • Visoko je tolerantan na prouzrokovače plesnivosti klipa kao i na napad kukuruznog plamenca.
 • Robusna biljka, sa velikom lisnom masom otporna na poleganje.
 • Povećati sklop za 10% kod proizvodnje za silažu.

 

 • Seme suncokreta

 • Syngenta

 • Rani hibridi

 • Srednje rani hibridi

 • Srednje kasni hibridi

Syngenta je svetski lider po prodaji semena suncokreta.
Syngenta hibride suncokreta odlikuje:

• Visok potencijal za prinos
• Izvanredna stabilnost prinosa
• Tolerantnost na glavne bolesti
• Tolerantnost na stres izazvan sušom
• Tolerantnost na bolesti u uslovima preterane vlažnosti

Syngenta hibridi suncokreta predstavljaju vrhunsku tehnologiju koja prizvođačima omogućuje ostvarenje maksimalnog potencijala za prinos uz primenu znanja i tehnologija kompanije Syngenta. Seme hibrida suncokreta koje se nudi proizvođačima u Srbiji zaštićeno je vrhunski sredstvima za tretiranje semena kompanije Syngenta:

Fungicidi: Apron XL i Maxim 025 FS
štite seme i klicu od patogena u zemljištu kontaktnim i sistemičnim delovanjem

Insekticid: Cruiser 350 FS
štiti klicu i mladu biljku od štetnih insekata


Agroglobe katalog 2014

NK FORTIMI

Rani hibrid
Lino tip

Preporučena setva: 60.000 semena/ha

 • Stablo srednje visine, otporno na poleganje iz korena i izražene otpornosti na lomljenje.
 • Glava poluuspravna, sa velikim brojem zrna srednje težine.
 • Odličan vigor, dužina vegetacije 95-105 dana.
 • Odlična tolerantnost na sušu i visoke temperature.
 • Dobre tolerantnosti na prouzrokovače bolesti suncokreta (Phomopsis spp, Phoma spp i Macrophomina spp), umereno tolerantan na prouzrokovača bele truleži na korenu i stablu, nešto slabije na glavi.
 • Rezistentan A-E rase volovoda prisutne u Srbiji.
 • Vrlo dobar potencijal za prinos i sadržaj ulja za ranu grupu zrenja.
 • Dobro podnosi kasnu setvu na nešto lošije pripremljenim i jače zakorovljenim zemljištima.
 • Može se sejati kao postrni usev posle ječma.
 • Nešto manje uniformnog izgleda u polju od ostalih hibrida.

NK Dolbi

Hibrid srednje rane grupe zrenja
Lino tip

Preporučena setva: 60.000 semena/ha

 • Rezistentan na volovod (sve rase prisutne u Srbiji).
 • Hibrid karakterističnog kratkog, čvrstog stabla, izrazito tolerantan na poleganje i lomljenje, te je stoga veoma pogodan za područja sa jakim i čestim udarima vetra. Kao i većina hibrida
 • kompanije Syngenta, poseduje polu-uspravnu poziciju glave u odnosu na stablo.
 • Odlikuje se izrazitom plastičnošću na različite proizvodne uslove i veoma dobrom tolerantnošću na najopasnije prouzrokovače bolesti suncokreta (Sclerotinia spp, Phomopsis spp, Plasmopara spp...).
 • Dužina vegetacije 110-115 dana.
 • NK Dolbi spada u hibride sa najvišim sadržajem ulja u semenu.
 • Zbog svega navedenog, za ovaj hibrid se kaže da ima XXL (ekstra veliki) potencijal prinosa i sadržaj ulja.
 

NK Ferti

Visoko oleinski hibrid
Lino tip

Preporučena setva: 60.000 semena/ha

 • Srednje dužine vegetacije, rezistentan na volovod (sve rase prisutne u Srbiji).
 • Ostvarenim prinosima i stabilnim i visokim sadržajem oleinske kiseline (više od 86-89%) ovaj hibrid otvara novu dimenziju u proizvodnji suncokreta.
 • Za razliku od visokooleinskih hibrida prethodne generacije, sa ovim hibridom proizvođač ostvaruje prinos kao sa konvencijalnim, a pri tome ima dodatu vrednost po pitanju kvaliteta ulja.
 • Za ostvarivanje sigurnog i stabilnog nivoa oleinske kiseline u ulju neophodno je ispoštovati prostornu ili vremensku izolaciju (različit period cvetanja) od susednih biljaka suncokreta od minimum 200 metara.
 • Stablo srednje visine, otporno na poleganje.
 • Osrednji vigor, dužina vegetacije oko 115 dana, izražene tolerantnosti na najznačajnija obolenja suncokreta.
 

NK Neoma

Hibrid Clearfield tehnologije
Lino tip

Preporučena setva: 60.000 semena/ha

 • Srednje visine stabla, veoma tolerantan na lom stabla i poleganje.
 • Rezistentan na sve rase volovoda prisutne u Srbiji.
 • Visoko tolerantan na obolenja suncokreta, pa time i obezbeđuje visok stepen sigurnosti proizvođačima.
 • Visoke mase 1.000 zrna, kao i velikog broja zrna na glavi suncokreta.
 • Posebno treba istaći visoku ujednačenost biljaka i veoma visok potencijal prinosa.
 • NK Neoma i hibrid koji vam omogućuje sigurnost visokih prinosa i čistu njivu.

NK Kondi

Srednje kasni hibrid
Lino tip

Preporučena setva: 60.000 semena/ha

 • Rezistentan na volovod.
 • Hibrid srednje visine i izrazite homogenosti, adaptibilan na različite tipove zemljišta i proizvodne uslove, tako da se za njega može reći da poseduje možda najveću stabilnost prinosa.
 • Veoma dobro reaguje na povišena proizvodna ulaganja, a posebno upotrebu mineralnih đubriva ili gajenje na najplodnijim zemljištima.
 • Pored toga, i u nešto manje povoljnim uslovima, oslanjajući se na potencijal ovog hibrida, proizvođač može izvući maksimum dohotka.
 • Dobar vigor, dužina vegetacije od 120-125 dana.
 • Izrazito ujednačen usev u periodu nicanja, cvetanja i oprašivanja.
 • Visoko tolerantan na ekonomski najznačajnija obolenja suncokreta.
 • Jedan od razloga zašto je ovaj hibrid dobio ime NK Kondi je svakako velika adaptibilnost na različite uslove gajenja (za različite kondicije).
 

NK Adagio

Srednje kasni hibrid
Lino tip

Preporučena setva: 60.000 semena/ha

 • Rezistentan na rase volovoda (A-E) prisutane u Srbiji.
 • Veoma visokog prinosa i sadržaja ulja, posebno pri intenzivnim uslovima proizvodnje.
 • Poluuspravne pozicije glave sa velikim brojem zrna i visokom masom 1.000 zrna.
 • Visoke tolerantnosti na ekonomski značajne bolesti.
 • Stablo srednje visine, dobre otpornosti na poleganje.
 • Odlično podnosi stresne uslove suše i visoke temperature.
 • Šampionski potencijal za prinos, i mogućnost održavanja čiste parcele svakako daju NK Adagio-u svoje mesto u Vašoj proizvodnji.
 

NK ARMONI

Srednje kasni hibrid
Lino tip

Preporučena setva: 60.000 semena/ha

 • Rezistentan na volovod (sve rase prisutne u Srbiji).
 • NK Armoni spada u hibride sa najvećim genetskim potencijalom za prinos.
 • Stablo srednje visine, otporno na poleganje.
 • Glava sa velikim brojem zrna srednje težine.
 • Dobar vigor, dužina vegetacije od 125 dana.
 • Zahvaljujući snažnom korenu odlično podnosi sušu, kao i visoke temperature i udare vetra.
 • Odlične tolerantnosti na sve ekonomski značajne bolesti kod suncokreta.
 • Proizvodni rezultati potvrđuju da je NK Armoni, hibrid šampion prinosa i kao takav u samom vrhu ponude kompanije Syngenta.
 

SY EDENIS

Srednje kasni hibrid
Lino tip

Preporučena setva: 60.000 semena/ha

 • Stablo srednje visine, otporno na poleganje iz korena i izražene otpornosti na lomljenje.
 • Veoma uniforman, polu-uspravne pozicije glave sa velikim brojem zrna srednje težine.
 • Dobar početni porast (rani vigor).
 • Izuzetno tolerantan na dominantne bolesti suncokreta, te se preporučuje u regionima većeg rizika pojave bolesti.
 • Rezistentan na volovod rase “E“ (prisutne u Srbiji).
 • Hibrid iz srednje kasne grupe ( oko 120 dana) koji ima visok potencijal za prinos.
 • Odlične rezultate daje na plodnim zemljištima i i ntenzivnim uslovima proizvodnje.

 

SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA

AGROGLOBE prodajni program sredstava za zaštitu bilja iz godine u godinu nadopunjuje s novim proizvodima koji su primereni savremenim potrebama poljoprivrednih proizvođača. Program se realizuje u saradnji sa vodećim kompanijama u proizvodnji sredstava za zaštitu bilja, SYNGENTA, BASF, ADAMA AGROCHEMICALS, DU PONT, većinom kroz ekskluzivnu distribuciju.

 • Herbicidi

 • Belvedere Forte 400 SC

 • Dual Gold 960 EC

Aktivna materija: fenmedifam 100 g/l + desmedifam 100 g/l + etofumesat 200 g/l
Formulacija: koncentrovana suspenzija (SC)
Pakovanje: 1 l i 5 l

Primena: Belvedere® Forte 400 SC je selektivni folijarni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova u usevu šećerne repe. Odlično suzbija: korovsko proso (Echinocloa cruss-galli), divlji sirak iz semena (Sorghum halepense), štir (Amaranthus retroflexus), pepeljuga (Chenopodium album), pepeljuga hibridna (Chenopodium hybridum), tatula (Datura stramonium), pomoćnica obična (Solanum nigrum), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum).

Preporuka za primenu: Ukupna količina primene je 2 l/ha a najbolji efekat je ako se primenjuje u “split aplikaciji” u dva tretmana.
- Prvo tretiranje kada je šećerna repa u fazi 2-4 stalna lista, a većina korova u fazi kotiledona do razvijena 2 lista u količini od 1 l/ha.
- Drugo tretiranje 7-10 dana posle prvog tretiranja, kada dođe do nicanja novih korovskih biljaka u količini od 1 l/ha..

Karenca: 91 dan za šećernu repu.

Napomena: Ne primenjivati na temperaturama iznad 20˚C.

PRE PRIMENE OBAVEZNO PROČITATI UPUTSTVO ZA UPOTREBU!

Aktivna materija: S-metolahlor 960 g/l
Formulacija: koncentrovana emulzija (EC)
Pakovanje: 1 l

Primena: Dual Gold 960 EC je selektivni zemljišni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova, kao što su divlji sirak iz semena (Sorghum halepense), veliki muhar (Echinochloa crus-galli), muhari (Setaria spp.), svračica (Digitaria sanguinalis), klasača (Bromus mollis) i nekih širokolisnih korova primenom posle setve, a pre nicanja useva i korovskih biljaka u usevu:

- kukuruza, soje i šećerne repe u količini od 1,4 l/ha, odnosno 14 ml na 100 m2 na humoznim zemljištima (3-5% humusa) i u količini od 1,5 l/ha, tj. 15 ml na 100 m2 na jako humoznim zemljištima (sa više od 5% humusa)

- suncokreta, u količini od 1 l/ha, odnosno 10 ml na 100 m2 na humoznim zemljištima (3-5% humusa) i u količini od 1,2 l/ha, tj. 12 ml na 100 m2 na jako humoznim zemljištima (sa više od 5% humusa);

- sirka, za proizvodnju za zrno ili sirka metlaša, čije je seme prethodno tretirano preparatom Concep® III 960 EC. Preparat Dual Gold 960 EC se primenjuje u količini 1,5 l/ha.
Preparat se u svim navedenim usevima primenjuje uz utrošak vode od 200 - 400 l/ha.

Dual Gold 960 EC sadrži s-metolahlor koji suzbija širok spektar jednogodišnjih travnih korova. S-metolahlor se usvaja hipokotilom i manjim delom korenom korovske biljke koja niče i u biljci korova je slabo pokretan. Deluje na korove kao inhibitor rasta naročito kao inhibitor izduživanja hipokotila, i zbog toga mora biti primenjen pre nicanja travnih korova ili najkasnije do formiranja dva prava lista. Korovi koji usvoje preparat iz zemljišta uginjavaju pre nicanja ili neposredno nakon pojavljivanja na površini zemljišta. Kao i svi zemljišni herbicidi, i Dual Gold 960 EC za dobro delovanje zahteva manju količinu vlage u zemljištu. Ukoliko dođe do pojave dugotrajne suše nakon aplikacije, a korovi počnu sa klijanjem i nicanjem, preporučuje se plitka inkorporacija preparata na 1-2 cm dubine.

Preporuka za primenu: Dual Gold 960 EC se na istoj površini može primeniti samo jednom u toku godine. Fitotoksičan je za gajene useve ukoliko se primenjuje na slabo humoznim zemljištima (manje od 1% humusa) i kiselim zemljištima sa vrednošću pH < 5,5.
Radi proširenja spektra delovanja na jednogodišnje širokolisne korove Dual Gold 960 EC se može mešati sa nekim herbicidom za primenu posle setve, a pre nicanja useva; u usevu suncokreta sa preparatima na bazi linurona, terbutilazina i flurohloridona, u usevu soje sa preparatima na bazi linurona i metribuzina, u usevu kukuruza sa preparatima na bazi mezotriona i terbutilazina.

Karenca: 70 dana za silažni kukuruz, a za sirak, suncokret, soju i merkatilni kukuruz obezbeđena vremenom primene.

Napomena: Primena iz vazduhoplova nije dozvoljena

PRE PRIMENE OBAVEZNO PROČITATI UPUTSTVO ZA UPOTREBU!

 

 • Fungicidi

 • Amistar Extra 280 SC

 • Bravo 720 SC

 • Duett Ultra

 • Rias 300 EC

Aktivna materija: azoksistrobin 200 g/l + ciprokonazol 80 g/l
Formulacija: koncentrovana suspenzija (SC)
Pakovanje: 1 l

Primena: Amistar Extra 280 SC je protektivni, kurativni i eradikativni fungicid koji se primenjuje u usevu:
- pšenice za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Erysiphe graminis), rđe (Puccinia spp.), sive pegavosti lista i klasa (Septoria tritici, S. nodorum) tokom vegetacije, po pojavi simptoma i postojanja uslova za širenje oboljenja. Takođe, koristi se i za suzbijanja paleži klasa (Fusarium spp.) na kraju klasanja i početkom cvetanja. Količina primene 0,5-0,75 l/ha (5-7,5 ml na100 m2) uz utrošak 200-400 l/ha vode.
- ječma za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Erysiphe graminis) i mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres) tokom vegetacije, po pojavi simptoma i postojanja uslova za širenje oboljenja. Količina primene 0,5-0,75 l/ha (5-7,5 ml na 100 m2 ) uz utrošak 200-400 l/ha vode.
- suncokreta za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis spp.), sivomrke pegavosti (Diaporthe spp.) i bele truleži (Sclerotinia sclerotiorum) od početka butonizacije do cvetanja. Količina primene 0,8-1,0 l/ha (8-10 ml na 100 m2 ) uz utrošak 200-400 l/ha vode.
- šećerne repe za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista (Cercospora beticola), pri pojavi prvih pega i uslova za dalje širenje oboljenja ili prema preporuci prognozno-izveštajne službe. Količina primene 0,6-0,75 l/ha (6-7,5 ml na 100 m2 ) uz utrošak 200-400 l/ha vode.

Primenom preparata Amistar Extra 280 SC povećava se efikasnost usvajanja vode kroz biljku povećanjem asimilacije ugljen dioksida, a na taj način se smanjuje transpiracija što za rezultat ima produženje vegetacije i povećanje prinosa.

Način delovanja: Specifičan način delovanja inhibira klijanje spora i uništava gljivu pre nego što nanese štetu lisnoj masi useva. Na ovaj način se vrši očuvanje prinosa. Pored ovoga, Amistar Extra 280 SC poboljšava kvalitet zrna ječma, koji je posebno potreban za industriju slada i piva. Primena preparata Amistar Extra 280 SC, pored sprečavanja pojave bolesti, povećava hektolitarsku težinu pšeničnog zrna, što je od posebnog značaja za mlinarsku industriju. Otporan je na spiranje sa lista, jer ima ugrađen okvašivač.

Maksimalan broj tretiranja, na istoj površini, je dva puta u toku godine

Karenca: 21 dana za šećernu repu i 45 dana za pšenicu i ječam.

Napomena: PRE PRIMENE OBAVEZNO PROČITATI UPUTSTVO ZA UPOTREBU!

Aktivna materija: hlorotalonil 720 g/l
Formulacija: koncentrovana suspenzija (SC)
Pakovanje: 1l i 0,1 l

Primena: Bravo 720 SC je kontaktni fungicid širokog spektra delovanja za preventivno suzbijanje bolesti u usevu, odnosno zasadu:
- šećerne repe, za suzbijanje prouzrokovača sive pegavosti lista (Cercospora beticola) u količini 1,5-2,0 l/ha tj. 15-20 ml na 100 m2 kada se primenjuje samostalno, odnosno 1 l/ha tj. 10 ml na 100 m2 kada se primenjuje u kombinaciji sa fungicidima na bazi triazola (difekonazol, propikonazol, flutriafol, flusilasol, ...). Tretiranje se vrši preventivno ili najkasnije u vreme pojave prvih žarišta bolesti, uz utrošak vode 200-400 l/ha.;
- paradajza za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophthora infestans) u količini 1,5-2,5 l/ha tj. 15-25 ml na 100 m2 kada se tokom vegetacije stvore povoljni uslovi za ostvarenje zaraze, ali uvek preventivno. Utrošak vode je 600-1000 l/ha, odn. 6-10 l vode na 100 m2;
- krastavca i luka za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Pseudoperonospora cubensis, Peronospora destructor) u količini 1,5-2,0 l/ha tj. 15-20 ml na 100 m2 uz dodatak 5% okvašivača AtPlus 463. U krastavcu za salatu i luku primeniti kada se steknu povoljni uslovi za ostvarivanje zaraze, a u kornišonima od faze 2 prava lista. Utrošak vode je 200 do 400 l/ha;
- višnje za suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži (Monilia laxa) i mrke pegavosti lišća (Blumeriella japii) u količini 1,5-2,0 l/ha tj. 15-20 ml na 100 m2 od faze cvetni balon do kraja cvetanja (BBHC 59-67) za suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži (Monilia laxa) odnosno od faze precvetavanja (BBHC 69-71) do isteka karence za suzbijanje mrke pegavosti lišća. Utrošak vode je 600 do 1000 l/ha.

Način delovanja: Hlorotalonil štiti zelenu masu na površini i ima isključivo kontaktno delovanje. Formulacija preparata Bravo 720 SC ima sposobnost odličnog vezivanja za voštanu prevlaku na listovima i sposobnost teškog ispiranja, pa je osigurano dugotrajnije delovanje i pri obilnijim padavinama, u odnosu na standardne kontaktne fungicide, pa i one sa istom aktivnom materijom. Preparat se može mešati sa preparatima na bazi triazola. Kada se preparat meša sa WP ili WG formulacijama, prvo treba njih rastvoriti u malo vode, a zatim uz ostatak vode dodati Bravo 720 SC. Kada se preparat meša sa EC formulacijama potrebno je prvo rastvoriti Bravo 720 SC u prskalici a zatim dodati drugi preparat. Ne sme se mešati sa preparatima koji sadrže ulje. Pripremljenu količinu rastvora utrošiti odmah nakon pripreme.
Pored efikasnog suzbijanja prouzrokovača plamenjače Bravo 720 SC ima dobro delovanje i na uzročnike crne pegavosti (Alternaria spp.), sive plesni (Botritis spp.), kao i širokog spektra drugih uzročnika oboljenja.

Karenca: Karenca je 3 dana krastavac za konzerviranje, 7 dana paradajz i krastavac za salatu, 14 dana za luk i višnju (suzbijanje mrke pegavosti lišća), 21 dan za šećernu repu, u višnji, za suzbijanje sušenja cvetova i grančica i mrke truleži karenca je obezbeđena vremenom primene.

Napomena: Primena iz vazduhoplova je dozvoljena.

PRE PRIMENE OBAVEZNO PROČITATI UPUTSTVO ZA UPOTREBU!

Aktivna materija: epoksikonazol 187 g/l + tiofanat-metil 310 g/l
Formulacija: koncentrovana suspenzija (SC)
Pakovanje: 0,5 l i 1 l

Primena: Koristi se za suzbijanje prouzrokovača pepelnice pšenice (Erysiphe graminis), rđa (Puccinia spp.), pegavosti lista i klasa (Septoria spp.), smanjuje napad truleži klasa (Fusarium spp.), pepelnice ječma (Erysiphe graminis) i mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) i sive pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola).

Količina primene: 0,4 - 0,6 l/ha

Vreme primene: kod pšenice i ječma je u fazi intenzivnog porasta biljke (vlatanje) i u fazi klasanja. Optimalno vreme primene u usevu šećerne repe je pri pojavi prvih simptoma oboljenja (prve pege na lišću).

Zaštita pšenice i ječma: Duett® Ultra sadrži dve aktivne materije: epoksikonazol (spada u grupu triazola) i tiofanat metil (spada u grupu karbamata). Kombinacijom ove dve aktivne materije, koje se međusobno dobro dopunjuju i imaju skoro idealno sinergičko delovanje, smanjuje se mogućnost pojave rezistencije gljiva na fungicid. Duett® Ultra karakteriše visoka efikasnost, dugo delovanje i takozvani “zeleni efekat”: kod pšenice i ječma gornji list (zastavičar) dugo ostaje zelen - nalivanje zrna se nastavlja do same žetve.

Zaštita šećerne repe: Sigurnu zaštitu Duett® Ultra obezbeđuje svojim sistemičnim, protektivnim i kurativnim delovanjem. On je jedan od retkih fungicida u zaštiti od prouzrokovača sive pegavosti lista koji potpuno samostalno i visoko efikasno štiti šećernu repu. Karakteristično za Duett® Ultra je dugo delovanje i, tzv. “zeleni efekat”, čime je omogućeno da imamo zdravo lišće. Na ovaj način list je zaštićen, a mogućnost retrovegetacije smanjena na minimum što obezbeđuje dobru digestiju i bogat rod korena šećerne repe.

Prednosti:
• Samostalno obezbeđuje zaštitu od bolesti,
• Smanjena mogućnost rezistentnosti,
• Visoka efikasnost i dugo delovanje,
• “Zeleni efekat” i asimilacija do žetve, odnosno vađenja,
• Sigurno povećanje prinosa.

Karenca: 42 dana.

Napomena: Najbolje rezultate ostvaruje ako se koristi preventivno (pre početka razvoja bolesti).

PRE PRIMENE OBAVEZNO PROČITATI UPUTSTVO ZA UPOTREBU!

Aktivna materija: propikonazol 150 g/l + difenokonazol 150 g/kg
Formulacija: koncentrat za emulziju (EC)
Pakovanje: 1 l i 0,5 l

Primena: Rias 300 EC je sistemični folijarni fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem koji se primenjuje u usevu:
- šećerne repe za suzbijanje prouzrokovača sive pegavosti lista (Cercospora beticola), pri pojavi prvih pega i uslova za dalje širenje oboljenja ili prema preporuci prognozno-izveštajne službe,
- pšenice, za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Erysiphe graminis), sive pegavosti lista i klasa (Septoria tritici, S. nodorum) tokom vegetacije, po pojavi simptoma i postojanja uslova za širenje oboljenja. Takođe, koristi se i za suzbijanja prouzrokovača paleži klasa (Fusarium spp.) na kraju klasanja i početkom cvetanja (faza 59-61 BBCH skale) ili kada se steknu uslovi za širenje oboljenja.

Količina primene: 0,4-0,5 l/ha uz utrošak 200-400 l/ha vode.

Način delovanja: Rias 300 EC sadrži dve aktivne materije koje se međusobno idealno dopunjuju obezbeđujući visoku efikasnost preparata. Rias 300 EC poseduje lokalno sistemično i jako translaminarno delovanje. Aktivna materija prodire u biljku kroz lišće i osigurava potpunu zaštitu oprskanog lišća iznutra. Najkasnije za dva časa lišće je dobro zaštićeno i kiša više nema uticaja na delovanje preparata. Karakteristike aktivne materije propikonazol su zadržavanje na površini lisne mase i isparljivost. Ovo obezbeđuje da preparat prodre u dubinu bujnog sklopa šećerne repe i suzbije bolest gasnom fazom. Druga komponenta, difenokonazol, ima izraženo sistemično i kurativno delovanje i efikasno zaustavlja već ostvarene zaraze u žarištima iz kojih se pegavost šećerne repe širi u usevu. Rias 350 EC se na istoj površini može primeniti najviše dva puta godišnje, uključujući i alternativnu primenu drugih fungicida iz grupe triazola. U cilju smanjenja pojave opasnosti od rezistencije patogenih gljiva ovaj preparat ne primenjivati alternativno sa preparatima iz grupe triazola, kao ni sa jedinjenjima istog mehanizma delovanja (inhibitori ergosterola). Preparat se može mešati sa drugim sredstvima za zaštitu useva, kao što je Bravo 720 SC za primenu u šećernoj repi. Gotovu mešavinu treba utrošiti istog dana.

Karenca: 14 dana za list šećerne repe, 21 dan za koren šećerne repe i 35 dana za pšenicu.

Napomena: Primena iz vazduhoplova nije dozvoljena.

PRE PRIMENE OBAVEZNO PROČITATI UPUTSTVO ZA UPOTREBU!

 

 • Insekticidi

 • Actellic 50

 • Laidir 10 CS

Aktivna materija: pirimifos-metil 500 g/l
Formulacija: koncentrat za emulziju (EC)
Pakovanje: 1 l i 0,1 l

Primena: Actellic 50 je kontaktni, utrobni i inhalacioni nesistemični insekticid koji se koristi u skladištima žitarica, za suzbijanje žižaka (Sytophilus spp.), malih brašnara (Tribolium spp), surinamskog brašnara (Oryzaephilus surinamensis), trogoderme (Trogoderma granarium), plamenca (Ephestia kuhniella, Plodia interpunctella) i žitnog moljca (Sitotroga cerealella), i to tretiranjem:
a) praznih skladišta u količini 0,75-1,5 ml/m2, uz dodatak 25-150 ml/m2 vode
b) praznih vreća, u količini 0,5 ml/m2, uz dodatak 50 ml/m2 vode
c) zrna pšenice i kukuruza u silosima i podnim skladištima u količini od 8 ml/t, uz dodatak 0,5-1 l vode, uz uslov da sloj pšenice i kukuruza u podnim skladištima nije deblji od 0,5-1 m

Način delovanja: Acetllic 50 EC pripada grupi organofosfornih insekticida koji veoma brzo deluju na štetočinu izazivajući stalnu kontrakciju mišića, paralizu i uginuće.

Preporuka za primenu: Preparat se ne sme primenjivati u skladištima brašnaste robe i uljarica. Pri tretiranju praznih skladišta roba se može unositi 2 dana posle tretiranja. Može se koristiti za tretiranje zrna žita i kukuruza samo u silosima koji su snabdeveni dozatorima za jednako nanošenje preparata na zrno. Actellic 50 se može primeniti, u toku godine, samo jednom u skladištima žitarica.

Karenca: 3 dana za zrno pšenice i kukuruza u skladištima.

Napomena: PRE PRIMENE OBAVEZNO PROČITATI UPUTSTVO ZA UPOTREBU!

Aktivna materija: lambda cihalotrin 100 g/l
Formulacija: kapsulisana suspenzija (CS)
Pakovanje: 0,05 l, 0,1 l i 1l

Primena: LAIDIR 10 CS je nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem. Primenjuje se:
• u zasadima jabuke za suzbijanje jabučnog smotavca (Cidia pomonela) i zelene leptiraste vaši (Aphis pomi),
• u usevu pšenice za suzbijanje žitne pijavice (Lema melanopus).

Preporuka za primenu: U zasadu jabuke primenjuje se pre ubušivanja larvi jabučnog smotavca u količini od 0,01 l/ha uz utrošak vode 1000 l/ha , a u usevu pšenice pri pojavi imaga žitne pijavice u količini od 50-75 ml/ha uz utrošak vode od 200-400 l/ha.

Prednosti:
• Brzi knockdown efekat i produžena postojanost preparata;
• CAPSULE-MAN tehnologija;
• Brzo i sporo otpuštanje aktivne materije;
• Specifično otpuštanje aktivne materijeOtporan na UV, PH ekstreme i niske temperature.

Karenca: 15 dana za jabuku i 35 dana za pšenicu.

Napomena: maksimalan broj tretiranja u toku godine u zasadu jabuke, dva puta u toku godine u usevu pšenice. Može se mešati sa preparatima koji nisu alkaline reakcije.

PRE PRIMENE OBAVEZNO PROČITATI UPUTSTVO ZA UPOTREBU!

 

ĐUBRIVA

AGROGLOBE je jedan od vodećih uvoznika i distributera mineralnih đubriva na tržištu Srbije.


 • Đubriva

 • Global

 • Global PK 16:32 + ME

 • Mineralna đubriva

 • Superstart NP 10:35

Global je kompleksno mineralno đubrivo sa mikroelementima.Koristi se za ishranu svih biljnih vrsta i na svim tipovima zemljištima.

Osnovne karakteristike kompleksnog mineralnog đubriva Global:

 • Ujednačena granulacija,finoća i čvrstoća granule,omogućavaju dobru raspodelu hranjivih elemenata prilikom distribucije.
 • Svaka granula ima isti hemijski sastav.
 • Visoka koncentracija hranjivih elemenata.
 • Sadržaj i količina mikro-elemenata prilagođen je potrebama pojedinih biljnih vrsta.
 • Visoka vodotopovost omogućava upotrebu i u proleće(kao startno đubrivo).
 • Kao sirovine za proizvodnju kompleksnog mineralnog đubriva Global koriste se:
  • Superfosfati(TSP), kalijum-hlorid(KCl), sekundarni element (Mg) i
  • mikroelementi(B,Zn).

Količina primene:300-600 kg/ha,u zavisnosti od biljne vrste i plodnosti zemljišta.
Pakovanje:25kg i 600 kg(big bag).

Sastav:

  • FOSFOR(V)-OKSID(P2O5 )16%
  •       P2O5 rastvorljiv u neutralnom amonijum-citratu i vodi 16%,

        P2O5rastvorljiv u vodi 14,4%
 • KALIJUM-OKSID (K20) rastvorljiv u vodi32%
 • MAGNEZIJUM-OKSID (MgO)2%
 • BOR (B)0,5%
 • Zn (Zn)0,2%Preporuka za proizvodnju:

 • U usevu šećerne repe:Global 450-500 kg/ha pred osnovnu obradu ili predsetveno,
 • U usevu suncokreta:Global 350-400 kg/ha pred osnovnu obradu ili predsetveno,
 • U usevu uljane repice:Global 300-400 kg/ha pred osnovnu obradu,
 • U povrtarskim usevima:Global 400-800 kg/ha pred osnovnu obradu ili predsetveno zavisno od biljne
 • kulture,
 • U voćnjacima i vinogradima Global 400-600 kg/ha u trake između redova.

Za više informacija obratite se našoj stručnoj službi.

U ponudi ima sve vrste i formulacije mineralnih đubriva u raznim pakovanjima:

1. AZOTNA (UREA 46%) I SVE VRSTE NPK KOMPLEKSNIH ĐUBRIVA – PROIZVOĐAČ PETROKEMIJA KUTINA
2. SVE VRSTE NPK MINERALNIH ĐUBRIVA - PROIZVOĐAČ ADRIATICA DUNAV VUKOVAR
3. RUSKA KOMPLEKSNA (NPK 16/16/16; NPK 15/15/15; NP 10/46) I AZOTNA (UREA 46%; AN 34%) MINERALNA ĐUBRIVA.


SuperStart NP 10:35 je mikrogranulisano đubrivo koje stimuliše rast biljaka u početnim fazama razvoja. Zahvaljujući visokom sadržaju fosfora i prisustvu cinka, deluje značajno na rast korenovog sistema. Veća kontaktna površina sa zemljištem utiče na brže oslobađanje lakopristupačnih hraniva.

Mikrogranulisana đubriva SuperStart primenjuju se zajedno sa setvom unošenjem u redove – „trake” uz pomoć uređaja za deponovanje mikrogranula koji se nalazi na sejalici. Preporučuje se da granule SuperStart budu udaljene 5 cm od i ispod semena gajene kulture. SuperStart se može upotrebljavati i fizičkim mešanjem sa semenom žitarica u slučaju da su sejalice mehaničke ili unošenjem direktno u red sa semenom (pop-up sistem). Upotreba đubriva sistemom pop-up ne preporučuje se sa setvom soje.

 

MEHANIZACIJA

AGROGLOBE je ekskluzivni distributer i serviser poljoprivredne mehanizacije svetski poznate marke NEW HOLLAND za Srbiju. Na našem tržištu AGROGLOBE će kupcima ponuditi traktore New Holland snage od 45 – 600 KS. Sa zadovoljstvom će mo predstaviti kombajne New Holland serije: TC , CX I CR, koji će zadovoljiti naše tržište, kako mala porodična gazdinstva tako i velike proizvodžače. Od priključnih mašina AGROGLOBE je ostvario poslovnu saradnju sa kompanijom KUHN koja u svom programu obuhvata sve segmente priključne mehanizacije.

 • Traktori

 • Serija T8

 • Serija T7

 • Serija T6


T8 TIER IV modeli T8.300 T8.330 T8.360 T8.390
Motor FPT ECOBlue™ SCR tehnologija
4 ventila po cilindru/CURSOR9/TIER4A
Broj cilindara/Zapremina 6/8700 6/8700 6/8700 6/8700
Maksimalna EPM snaga ISO 14396 (kW/hp) 219/298 241/327 263/357 286/389
Nominalna snaga ISO 14396 (kW/hp) 189/257 209/284 229/311 250/340
Transmisija IntelliShift™        
Ultra Command™ Full-Powershift (40 km/h ECO ili 50 km/h) 19x4 19x4 19x4 19x4
Ultra Command™ Full-Powershift (40 km/h ECO sa puzajućim brzinama) 23x6 23x6 23x6 23x6
Hidraulika        
Maksimalna podizna moć na kuglama (kg 9130 9130 10200 10200
Kapacitet uljne pumpe standard/MegaFlow™ (l/min) 161/274 161/274 161/274 161/274
Osnovna težina (bez tegova) kg 11010 11315 11315 11315
Ukupna težina (maksimalno opterećen) kg 17500 18000 18000 18000


Modeli Klasik i SideWinder II™ T7.210 T7.260
Motor FPT ECOBlue™ SCR tehnologija  
Broj cilindara/Zapremina
6/6728 Tier 4A
Maksimalna EPM snaga ISO 14396 (kW/hp) 156/212 191/260
Nominalna snaga ISO 14396 (kW/hp) 121/165 158/215
Transmisija    
Range Command™ IntelliShift™ 18x6  
Power Command Full-PowerShift (40 km/h ECO ili 50 km/h)   18x6
Hidraulika    
Kapacitet uljne pumpe standard/MegaFlow™ (l/min) 113/125 120/150
Maksimalna podizna moć na kuglama (kg) 8257 10450
Osnovna težina (bez tegova) kg 5950 6950


T6 TIER IV modeli T6.150 T6.175
Motor NEF ECOBlue™ SCR tehnologija
Tier 4A
Broj cilindara/Zapremina 4/4485 6/6728
Maksimalna EPM snaga ISO 14396 (kW/hp) 1136/154 129/175
Nominalna snaga ISO 14396 (kW/hp) 89/121 103/140
Transmisija    
Dual Command (1,64-40 km/h) 24x24 24x24
Electro Command 16x6 16x6
Hidraulika    
Kapacitet uljne pumpe standard/CCLS (l/min) 80/113 80/113
Maksimalna podizna moć na kuglama (kg) 78646 7864
Osnovna težina (bez tegova) kg 5490 5610

 

 • Kombajni

 • Serija CR

 • Serija Cx 800

 • JSerija CX 6000 5000


Modeli CX7090 Elevation CX8070 Elevation CX8090 Elevation
Motor
FPT/8,7 l/Cursor 9, SCR ECOBlue
FPT/10,2 l/Cursor 10, SCR ECOBlue
Nom. snaga ISO 14396 (kW/hp) 240/326 240/326 330/449
Max. snaga ISO 14396 (kW/hp) 270/367 270/367 360/490
Radni zahvat kose (m) 6.1 6.1-7.32 7.32-9.15
Tehnologija vršaja i separacije
4 bubnja
Prečnik bubnja/širina (m) 0.75/1.30
0.75/1.56
Ukupna površina separacije (m2) 2.11
2.54
Broj slamotresa 5
6
Površina slamotresa (m2) 4.94
5.93
Površina sita (m2) 5.4
6.5
Kapacitet bunkera (l) 10000 9500 11500


Modeli CX5080 CX6090
Motor FPT/6,87 l/Common rail SCR ECOBlue FPT/10,2 l/Cursor 9, SCR ECOBlue
Nom. snaga ISO 14396 (kW/hp) 175/238 220/300
Max. snaga ISO 14396 (kW/hp) 190/258 245/333
Radni zahvat kose (m) 5.18 6.1
Tehnologija vršaja i separacije 3 bubnja 3 bubnja
Prečnik bubnja/širina (m) 606 606
Rotoseparator
Standard
Ukupna površina separacije (m2) 1,98 2,38
Broj slamotresa 5 6
Površina slamotresa (m2) 6,03 7,22
Površina sita (m2) 5.38 6.45
Kapacitet bunkera (l) 7000 9300

 

 • Priključne mašine

 • Plugovi obrtači

 • Sejalice za okopavanje

 • Teške vučne tanjirače


Model Master 103 Multi Master 113 Multi Master 123 Multi Master 153 Multi Master 183
Broj plužnih tela 2+1 3+ 3+ / 3+1 4+1 5+1
Radni zahvat (cm) 40 34, 40, 45 34, 40, 45 34, 40, 45 34, 40, 45, 50
Visoki klirens, vertikalni (cm) 75 75 80 80 80
Rastojanje između plužnih tela (cm) 90 102 102 102 96
Greda dimenzije (cm) 10 x 10 12 x 12 12 x 12 15 x 15 18 x 18
Težina mašine (kg) 740 800 940 / 11608 1385 2341


Model Planter3 TS 6 redi Planter3 R 8-8 Planter3 R 12-8
Broj redova za setvu 6 8 12/8
Razmak između redova (cm) 50 / 70 50 / 70 50 / 70
Ram hidraulično sklopiv Teleskopski zadnje bat. Na sklapanje Na sklapanje
Sanduk za seme (l) 47 47 47
Broj pogonskih točkova 2 42 4
PTO (o/min) 540 540 540
Elektronska kontrola setve KMS 208 / KMS 412 KMS 412 KMS 412
Transportna širina (m) 3.25 3 3


Model XM2 36 XM2 48
Radni zahvat (m) 4.3 5.65
Radna dubina (cm) 5-18 5-18
Broj diskova 36 48
Prečnik/Debljina diska (mm) 660x6 660x6
Razmak između diskova (cm) 23.5 23.5
Točkovi 400/60 15.5 520/50-17
Dupli konični ležajevi 8 16
Transportna širina (m) 2.5 2.5
Težina mašine (kg) 4.305 5.230

 

Osnovni podaci o kompaniji

Poslovno Ime: AGROGLOBE DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU NA VELIKO NOVI SAD
Status: Aktivno privredno društvo
Matični broj: 08827893
Pravna forma: Društvo sa ograničenom odgovornošću
Sedište: Opština: Novi Sad - grad | Mesto: Novi Sad | Ulica i broj: Narodnog Fronta 23
Datum osnivanja:04.11.2004
PIB: 103609879

 

Kontakti

 • Kontakti

 • Menadžment

 • Komercijani Sektor - Centrala

Božidar Kostić
Generalni direktor
Snežana Petijević
Poslovni sekretar
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Slađana Rudić
Direktor sektora finansija
i kontrolinga
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Gordana Lalić
Direktor sektora računovodstva
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Igor Opalić
Direktor sektora za opšte i pravne poslove
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Dragan Babić
Direktor sektora za semensku proizvodnju
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Radmila Antić Ličina
Rukovodilac marketing službe
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Dušan Jovanović
Direktor komercijalnog sektora

Mladen Milutinović
Direktor sektora spoljne trgovine i prodaje
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 
Mladen Milinković
Direktor unutrašnje trgovine
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 
Boris Miletić
Rukovodilac logistike
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 
Goran Ubović
Menadžer za ključne klijente i zamenik direktora unutrašnje trgovine
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 
Nada Krstanović
Marketing i stručna podrška prodaji – ključni klijenti
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Dragan Stojaković
Rukovodilac administrativnog odeljenja
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Dragana Jovanov Kalnak
Rukovodilac programa pesticida
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Nikola Mijatov
Rukovodilac programa mehanizacije
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 • Komercijalni sektor  - regije

 • Banat

 • Bačka

 • Srem i mačva

 • Centralna Srbija

 • Ključni kupci

Dejan Jovanović
Regionalni menadžer
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Miloš Stanisavljević
Regionalni menadžer
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 
Adrian Baloš
Komercijalista
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 
Jasna Palinkaš
Marketing i stručna podrška prodaji
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Ivana Drljača
Marketing i stručna podrška prodaji
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 
Ištvan Štajer
Komercijalista
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Dalibor Popović
Komercijalista
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Dragan Stanković
Komercijalista
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 Nikola Varga
Komercijalista za otkup merkantilne robe – severni i srednji Banat
fax: 021/4894 337
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Slobodan Jovanov
Komercijalista za otkup merkantilne robe – južni Banat
fax: 021/4894 337
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Milen Brkljač
Regionalni menadžer
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Siniša Radovanov
Komercijalista
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Radivoje Jovičić
Komercijalista za otkup merkantilne robe – Bačka
Fax:021/4894 337
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Petar Rajić
Komercijalista
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Nenad Roknić
Marketing i stručna podrška prodaji
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ištvan Štajer
Komercijalista
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Srđan Vučenov
Komercijalista
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Miloš Nikšić
Komercijalista
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Vladimir Jovanović
Regionalni menadžer
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Jovan Mihajlović
Komercijalista
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Mirjana Šakota
Marketing i stručna podrška prodaji
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Karlo Hrubenja
Komercijalista
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Vladimir Savić
Komercijalista za otkup merkantilne robe – Srem i Mačva
fax: 021/4894 337
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Dejan Milosavljević
Komercijalista
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Predrag Bukurov
Komercijalista za centralnu Srbiju
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Karlo Hrubenja
Komercijalista
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Dragan Malbaša
Komercijalni referent za ključne klijente
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

 • Sektor finansija i kontrolinga

 • Sektor za semensku proizvodnju2

Mirjana Pandžić
Šef finansijske operative
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Neda Čičarević Tepić
Šef službe kontrolinga
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Mihal Hric
Direktor sektora proizvodnje
Fax: 021/4894 336
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Dragan Babić
Savetnik direktora sektora proizvodnje
Fax: 021/4894 336
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Galerija slika

 

Video galerija

  

 

Kontaktirajte nas