Priznanja za kvalitet jakih alkoholnih pića i vina zanatske proizvodnje na 83. međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu

IZVEŠTAJ KOMISIJA ZA OCENJIVANJE KVALITETA JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA I VINA ZANATSKE PROIZVODNJE

Komisije za ocenu kvaliteta jakih alkoholnih pića i vina u zanatskom tipu proizvodnje su radile 13. i 14. aprila 2016. godine u prostorijama „Novosadskog sajma” AD, dok su konačni rezultati ocenjivanja kvaliteta sa spiskom svih nagrađenih učesnika, proglašeni važećim 20. aprila 2016. godine (sreda).

Na osnovu ocenjenih 123 uzoraka vina, jakih alkoholnih pića, prirodnih rakija i likera, prijavljenih od ukupno 47 učesnika, komisije su ukupno dodelile:
10 zvanja Šampiona u grupama proizvoda,
15 velikih zlatnih medalja,
39 zlatnih medalja,
51 srebrnu i
3 bronzane medalje.

5 uzoraka (4,07 % ukupnih uzoraka) nije nagrađeno nekim od sajamskih odličja, niti su u rezultatima.

Na osnovu Pravilnika Novosadskog sajma o ocenjivanju kvaliteta vina i jakih alkoholnih pića, Komisije su jednoglasno dale predlog organizatoru ovih ocenjivanja, “Novosadskom sajmu” AD, da osim dodeljenih vrhunskih priznanja u konkurenciji vina, odn. jakih alkoholnih pića, dodele sledeća vrhunska priznanja za ukupan nastup sledećim učesnicima ocenjivanja:

PEHAR NOVOSADSKOG SAJMA
PODRUM MATEO, Vl. MATE MRAKOVČIĆA - Krk, Hrvatska
za najviši kvalitet ocenjenih crvenih vina i voćne rakije od šljive

POVELJA NOVOSADSKOG SAJMA ZA KVALITET
VINARIJA DABOVIĆ, Nudo - Nikšić, Crna Gora
za kvalitet ocenjenih uzoraka belog, crvenog vina i lozove rakije.

POVELJA NOVOSADSKOG SAJMA ZA KVALITET
VINARIJA „MRKAN“, Rvaši - Podgorica, Crna Gora
za kvalitet ocenjenih uzoraka crvenih vina i lozove rakije.
IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA OCENJIVANJE KVALITETA
JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA U ZANATSKOM TIPU PROIZVODNJE

Komisija za ocenjivanje kvaliteta jakih alkoholnih pića radila je na Novosadskom sajmu 13. i 14. aprila 2016. godine, u sledećem sastavu:

Predsednik Prof. dr Ninoslav Nikićević (Poljoprivredni fakultet, Zemun)
Članovi: Prof. dr Krum Boškov (Fakultet na zemjodelski nauki, Skoplje - Makedonija)
Prof. dr Vele Tešević (Hemijski fakultet, Beograd)
Dr Branko Popović (Institut za voćarstvo, Čačak )
Dr Ivan Urošević (PP „Tok“ DOO, Beograd)
Sekretar Dipl. inž. Ana Muzalevski (Tehnološki fakultet, Novi Sad)

Na osnovu ocenjenih 86 uzoraka jakih alkoholnih pića, prijavljenih od strane 35 učesnika, komisija je dodelila:
8 zvanja Šampiona u grupi proizvoda,
15 velikih zlatnih medalja,
28 zlatnih medalja i
35 srebrnih medalja.

Na osnovu Pravilnika Novosadskog sajma o ocenjivanju kvaliteta vina i jakih alkoholnih pića, Komisija je jednoglasno dala predlog organizatoru ovog ocenjivanja, “Novosadskom sajmu” AD, da se dodele sledeća vrhunska priznanja sledećim učesnicima ocenjivanja:

VELIKI ŠAMPIONSKI PEHAR
DESTILERIJA TRIVULESK - Leskovac
za vrhunski kvalitet ocenjenih uzoraka voćnih rakija

SREBRNI ŠAMPIONSKI PEHAR
POPOVIĆĐURO, RAKIJE „ĐURAĐ“ - Novi Sad
za visok kvalitet širokog asortimana voćnih rakija i likera

PEHAR NOVOSADSKOG SAJMA
BB KLEKOVAČA DOO – Bajina Bašta
za najviši kvalitet ocenjenih specijalnih i voćnih rakija

POVELJA NOVOSADSKOG SAJMA ZA KVALITET
ASENTIĆ BOŠKO – Derventa, Republika Srpska
za najviši kvalitet ocenjenog asortimana voćnih rakija

VINSKA KUĆA „MILINČIĆ“ – Aleksandrovac
za visok kvalitet ocenjenih vinjaka i voćnih rakija

PLAKETA NOVOSADSKOG SAJMA ZA KVALITET AGROPRODUKT DOO – Čumić, Kragujevac
za visok kvalitet ocenjenih voćnih rakija

SAVIĆEVIĆ RAKIJA - Ivanjica
za visok kvalitet ocenjenih voćnih rakija

ŠAMPIONI KVALITETA GRUPE PROIZVODA
DESTILERIJA TRIVULESK - Leskovac
za šljivovicu staru, 42,0% vol. alk. iz 2000. godine
za dunjevaču staru, 42,0% vol. alk. iz 2007. godine
za jabukovaču – tip „Kalvados“, 42,0% vol. alk. iz 2009. godine
za travaricu, 42,0% vol. alk. iz 2010. godine
za lozovaču, 42,0% vol. alk. iz 2012. godine, i
za kajsijevaèu, 42,0% vol. alk. iz 2012. godine

POPOVIĆ ĐURO, RAKIJE „ĐURAĐ“ - Novi Sad
za staru Đurađovu prirodnu rakiju „Vilijamovku specijal 40 ̊“, 40,0% vol. alk. iz 2015. godine, i
za aromatizovan Đurađov liker „Kopriva specijal 25 ̊“, 25,0% vol. alk. iz 2011. godine

Rezultati ocenjivanja kvaliteta vina zanatskog tipa proizvodnje

Rezultati ocenjivanja kvaliteta jakih alkoholnih pića zanatskog tipa proizvodnje

Izvor AD Novosadski sajam