Rešenja za učenje i obuke na daljinu u poljoprivredi

Info Management d.o.o. rešenja za UČENJE i OBUKE NA DALJINU U POLJOPRIVREDI se sastoje od nekoliko celina:

 

VIRTUALNI SEMINARI

To je sveobuhvatna Web dostupna platforma u kojoj se nalaze seminari sistematizovani po celinama, temama, lekcijama.
Nastavni sadržaji mogu imati različite multimedijalne formate: tekstove, slike, tabele, prezentacije, video i audio klipove, elektronska testiranja.

 

 

Pri tome, polaznici mogu da pristupaju nastavnim materijalima putem PC računara, smart telefona, tableta, u realnom vremenu dešavanja predavanja i konsultacija ili naknadno nasnimljenim materijalima.
Primenom rešenja VIRTUALNI SEMINARI, predavači postižu:

 • Efikasniju pripremu i izvođenje nastave
 • Automatizaciju mogućih procesa i samouslugu polaznika
 • Manje dupliciranje
 • Smanjenje uskih grla, rizika, grešaka i kašnjenja
 • Veći broj upisanih polaznika
 • Bolji društveni imidž
 • Proširenje kapaciteta
 • Standardan kvalitet u nastavnim aktivnostima
 • Uniformnost i standardni format nastavnih sadržaja
 • Bolje poslovanje
 • Uspešniji naučnoistraživački i praktični rad

VIRTUELNA UČIONICA – WEBINAR

Je alat za video predavanja na daljinu, gde je predavač u mogućnosti da prezentuje različite multimedijalne sadržaje PowerPoint, Excel, PDF, video i audio klipove. Polaznici mogu postavljati pitanja, asistenti preuzimati reč… Snimljeni WEBINARI se naknadno arhiviraju u aplikacji VIRTUALNI SEMINARI-u.

Glavna prednost WEBINARA je njihova interaktivnost, odnosno mogućnost razmene i komentarisanja informacija od strane predavača i polaznika.
Polaznici koji nisu u mogućnosti da prate WEBINAR predavanja u realnom vremenu mogu ih pogledati naknadno. Prilikom učenja mogu ponovo pogledati najznačajnije delove usled naprednih funkcija.
Virtualna učionica – WEBINAR obezbeđuje:

 • Fleksibilnost u pripremi i izvođenju nastave
 • Fleksibilnost u pohađanju nastave na sa terena, iz kancelarije i od kuće
 • Uštedu – manje finansijske i vremenske troškove
 • Veću participaciju učesnika u nastavi i povratne informacije

 

VIRTUALNI ASISTENT (Web Speaker)
Pomoćni video-audio alat koji polaznicima daje opšta važna obaveštenja i dodatna uputstva pri navigaciji na Webu.
Virtualni asistent može biti postavljen na bilo koju stranicu Vašeg internet sajnta ili internet sajta Vaših partnera i saradnika na tržištu, čime se može povećavati uspešnost marketing kampanja na internetu.

 

ELEKTRONSKO TESTIRANJE

Pitanja se inteligentno povlače iz baza pitanja po zadatom modelu od predavača. Svi polaznici dobijaju različite testove a rezulati testova su odmah dostupni predavaču i polaznicima. Rezultati ostaju dokumentovani u bazi dokumenata radi naknadnog pregeda.
Takođe, alat za je podesan za anketiranje klijenata i istraživanje tržišta i može se integrisati na bilo koju stranicu Vašeg internet sajta ili drugih sajtova na internetu.

 

Za dodatne informacije i prezentaciju softvera:                            
Info Management d.o.o.
+381 63 463 907
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.                                                                                                                                   
www.infomanagement.co.rs