Fakultet zaštite životne sredine

Agroekologija

Zašto studirati zaštitu životne sredine

Reč dekana

Na sajtu na kom se nalazite, možete se uveriti da je Program Fakulteta zaštite životne sredine baziran na savremenom, multidisciplinarnom pristupu izučavanja zaštite životne sredine. Sadržaj nastavnog plana fakulteta omogućuje sticanje širokog obrazovanja na polju analize, planiranja, upravljanja i remedijacije ugrožene životne sredine. U okviru osnovnih akademskih studija organizovana je studentska praksa koja studentima obezbeđuje kontakt sa privredom i relevantnim institucijama u samom procesu studiranja.

Fakultet zaštite životne sredine je kao savremena institucija, sposobna da se lako prilagođava zahtevima tržišta rada. U kontinutiranoj saradnji sa privrednim subjektima spremni smo za uvažavanje sugestija, koje mogu biti izvor ideja u procesu kreiranja novih nastavnih programa. Upravo takvi nastavni programi su oni koji odgovaraju modernim aktuelnim trendovima i budućim društvenim potrebama.

Ne mogu, a da ovom prilikom ne spomenem, da kao i svuda, osnovu uspešnog rada čini kvalitetan i jedinstven kolektiv. Nastavni kadar Fakulteta čine renomirani profesori i naučni radnici, koji publikuju svoje naučne rezultate u vodećim domaćim i svetskim časopisima.

U okviru naučnih projekata Fakultet zaštite životne, bez obzira da li kao nosilac ili učesnik, ostvaruje saradnju sa srodnim fakultetima i institutima u zemlji i inostranstvu. Raznovrsan istraživački rad na fakultetu daje studentima završne godine, na svim nivoima studija, široke mogućnosti u izboru tema završnih, master i doktorskih radova.

Poseban kvalitet studiranju na Edukonsu daje laboratorija koja se nalazi u sastavu Univerziteta. Najsavremenija oprema za analizu stanja životne sredine daje mogućnost studentima da steknu iskustvo u oblasti analitike u zaštiti životne sredine.

Osim navedenog, Fakultet organizuje i nudi širok spektar studentskih društvenih aktivnosti kao što su sportska i druga takmičenja, ekskurzije i studijske posete.

Ono što predstavlja naš zajednički cilj je da studenti našeg fakulteta usvoje neophodna znanja i veštine, osećaj za timski rad, kritičko mišljenje, zaključivanje kao i ključne sposobnosti za budući rad u bilo kom delu društvene zajednice.

Na kraju ističem našu želju da u budućnosti, FAŽIS bude mesto gde ćemo svi zajedno: profesori, saradnici i studenti da postanemo prepoznatljiva obrazovna i naučna institucija, koja daje značajan doprinos u oblasti izučavanja pojava, procesa i upravljanja u životnoj sredini u cilju postizanja održivog razvoja naše zemlje i boljeg života svih ljudi.

Ukoliko imate nedoumica i pitanja, slobodno nas potražite.
Prof. dr Mira Pucarević
Dekan Fakulteta zaštite životne sredine

 

Studijski programi

Osnovne akademske studije

Studijski program Zaštita životne sredine na osnovnim akademskim studijama traje tri godine (šest semestara) na kojima se stiče 180 ESPB. U strukturi studijskog programa Zaštita životne sredine na osnovnim akademskim studijama zastupljeni su sledeći skupovi predmeta: naučno-stručni, akademsko-opšteobrazovni, teorijsko-metodološki istručno-aplikativni koji uključuju praksu analitike životne sredine i tržišne aspekte, upravljanje kriznim situacijama, kao i modele partnerstva. Studijski program čine obavezni i izborni predmeti. Student može uticati na strukturu studijskog programa sa izbornim predmetima i samim tim, oblikuje svoj akademski profil.

Master studije

Studijski program Zaštita životne sredine na diplomskim akademskimmaster studijama traje dve godine (četiri semestra) na kojima se stiče120 ESPB. Akademski naziv koji se stiče je diplomirani analitičar zaštite životne sredine – master. Ishod procesa učenja je znanje koje studentima omogućava korišćenje stručne literature, primenu znanja na probleme koji se javljaju u profesiji i omogućavanje, u slučaju da se studenti na to opredele, nastavka studiranja. Uslov za upis na studijski program su završene osnovne akademske studije sa najmanje 180 ESPB. Studijski program je oblikovan na osnovu profla koji su potrebni za rešavanje problema u životnoj sredini u našoj zemlji, ali i na osnovu iskustava i sličnih studijskih programa u EU i zemljama u svetu. Pritome, akcenat je stavljen na sticanje znanja koja će pojedincima omogućiti da upravljaju procesima i analitičkim metodama upravljanja zaštitom životne sredine, te da budu osposobljeni da daju odgovore na sve probleme na koje nailaze u industrijskim postrojenjima, javnim preduzećima ili državnim institucijama.

Doktorske studije

Doktorske studije koje se organizuju na Fakultetu zaštite životnesredine predstavljaju treći nivo sticanja znanja i osposobljavanja studenata za naučno-istraživački rad. Na doktorskim studijama polaznici se osposobljavaju da samostalno vode i kritički procenjuju originalna i naučno zasnovana istraživanja. Sama doktorska disertacija mora pokazati vidljiv nezavistan doprinos kandidata. U okviru analitičnosti pristupa životnoj sredini, kao nauci iz prirodno-matematičke oblasti, polaznik će na najvišem nivou biti osposobljen za:

  • razumevanje i ovladavanje znanjima upravljanja i međuzavisnosti strategije održivog razvoja i zaštite životne sredine
  • upravljanje prirodnim vrednostima i zaštićenim prirodnim dobrima
  • uočavanje ekoloških iskušenja i upravljanje životnom sredinom na globalnom, nacionalnom i lokalnom nivou, kao i na nivou preduzeća
  • razumevanje i ovladavanje znanjima međusobne povezanosti i zavisnosti ekonomskih i biotehnoloških pitanja životne sredine
  • razumevanje i ovladavanje znanjima međupovezanosti ekoklimatoloških i socijalno-ekonomskih pitanja.

Naučni naziv studijskog programa jeste doktorske studije – nauka o zaštiti životne sredine. Uslovi upisa na studijski program: student kojije završio diplomske akademske studije zaštite životne sredine ili neki srodni fakultet iz prirodno-matematičke oblasti, može upisati doktorske studije uz prethodno ostvareni obim studija od najmanje 300 ESPB bodovana osnovnim akademskim i diplomskim akademskim studijama.

Uslovi upisa

 

Osnovne akademske studije prvog stepena mogu pohađati sva fizicka lica, bez obzira na mesto prebivališta ili državljanstvo, pol, rasu, veru, nacionalnost, ... itd.

Kandidati se mogu upisati u I godinu osnovnih akademskih studija, nastaviti studije ili upisati u III godinu studija, kao i pohađati diplomske akademske studije – master.

Kandidat koji je zadovoljio kriterijume za upis u I godinu osnovnih akademskih studija, dužan je da podnese sledeću dokumentaciju :

Svedočanstva ( sve četiri godine srednje škole )
Diplomu o položenom maturskom ispitu
Potvrdu o uplati troškova za polaganje prijemnog ispita 
Potvrdu o uplaćenim troškovima dokumentacije 
2 fotografije ( kao za pasoš )
Uverenje o državljanstvu
Potvrdu o uplaćenoj I rati školarine
 

NAPOMENA:
Žiro racun Fakulteta zaštite životne sredine je : 265-2010310005168-74
Za „ ... Poziv na broj ...“ unesite svoj JMBG – jedinstveni matični broj građana
Telefonski broj za slanje faxa Studentskoj službi Fakulteta zaštite životne sredine je : 021/4893-696

Ukoliko za studenta plaća pravno lice (firma) potrebno je službi računovodstva putem faksa 021-489-36-20 ili direktno, dostaviti sledeće podatke:
Tačan naziv i adresu firme - preduzeća;
PIB broj firme - preduzeća;
Ime i prezime studenta;
JMBG studenta;
Deklarativno navedeno u evrima šta student želi da plati (npr. školska godina u celosti u eur; ili u ratama - iznos rate; ostale troškove ...);
Poslati broj faksa na koji će Služba računovodstva u toku dana poslati predračun.

Kontakt:
tel 021-489-36-12