Fakultet ekološke poljoprivrede

Obrazovne institucije i instituti

Dobrodošli na Fakultet ekološke poljoprivrede

Fakultet ekološke poljoprivrede obrazuje inženjere poljoprivrede koji će se baviti proizvodnjom zdravstveno bezbedne hrane. Edukacija započinje sa osnovnim znanjima iz svih vidova klasične poljoprivredne proizvodnje koja se zatim primenjuju na zahteve proizvodnje organske ili zdravstveno bezbedne hrane uz primenu ekoloških principa.

Da bi se ostvarila proizvodnja visoko vredne i zdravstveno bezbedne hrane, uz poštovanje ekoloških principa potreban je novi profil stručnjaka, sa specifičnim teoretskim i primenjenim znanjima baziranim na novim tehnologijama, a koja obuhvataju upravljanje, korišćenje i očuvanje prirodnih resursa uz ekonomsku dobit, poboljšanje i unapređenje socijane strukture ruralnih sredina.

Prijemni ispit 2014

Fakultet ekološke poljoprivrede je akreditovao Centar u Svilajncu sa osnovnim četvorogodišnjim studijama na studijskom program Ratarstvo i povrtarstvo. U Centru Svilajnac se izvodi i jednogodišnji studijski program master akademskih studija Ratarstvo i povtrarstvo

Od 2015 god. Fakultet ekološke poljoprivrede u Sremskoj Kamenici uvodi i nov četvorogodišnji studijski program Organska biljna i stočarska proizvodnja sa najsavremenijim domom za studente i sa besplatnim Internetom u krugu od oko 20 km u Novom Sadu za sve student. Studije će se izvoditi na srpskom i na engleskom jeziku.

U Sremskoj Kamenici se uvode i jednogodišnje master akademske sttudije Organska biljna i stočarska proizvodnja koje se izvode na srpskom i engleskom jeziku .

Fakultet ekološke poljoprivrede je akreditovao doktorske studije studijskog programa Poljoprivredne nauke koji se izvodi na srpskom i engleskom jeziku.

 

ZvanjaStudent koji završi osnovne akademske studije stiče stručni naziv: DIPLOMIRANI INŽENJER POLJOPRIVREDE (240 ESPB);

Student koji završi master akademske studije (60 ESPB) stiče stručni naziv: MASTER INŽENJER POLJOPRIVREDE (60 ESPB).

Student koji završi Doktorske studije stiče naučni naziv: DOKTOR BIOTEHNIČKIH NAUKA-POLJOPRIVREDA (180 ESPB).

Reč dekana

Poštovani Kolege studenti,

Svaki čovek ima viziju sopstvene budućnosti, a da bi je realizovao potreban mu je motiv zatim entuzijazam i smelost da prihvati nove ideje i nov način razmišljanja. Ali za realizaciju novih ideja potrebno je znanje i to ne bilo kakvo već na veoma visokom nivou. Neophodno je da ima dovoljno znanja da problem (realizaciju ideje) sagleda sa više strana i tada će mu rešenje biti na dohvat ruke. Zbog toga mi nudimo to neophodno znanje kroz sistem studija koje su multidisciplinarne, koje problem poljoprivredne proizvodnje sagledavaju kao interakcije biljaka, zemljišta, mikroorganizama, vode kao što je to u prirodi, a finalne proizvode kao ekonomsku kategoriju. U program studija uključen je veliki broj izbornih predmeta tako da svaki student može da izabere ono što mu najviše odgovara, a to je najbolja garancija uspeha u studiranju. Ako se vratimo na početnu rečenicu uspešan student koji je našao sebe u određenoj oblasti lako će realizovati svoju viziju i upravljati sopstvenim životom. Nastavnički tim stoga ima zadatak da vas na najbolji način vodi tokom vaših studija u ostvarenju tog cilja.

Kroz različite baze podataka studenti se mogu uključiti u domaće i međunarodne tokove istraživanja, podatke o novim tehnologijama, a kroz međunarodnu razmenu studenata će se upoznati sa drugim fakultetima i institutima.

Stoga, osnivanje Fakulteta za ekološku poljoprivredu u Svilajncu predstavlja kvalitativno nov pristup u modernizaciji poljoprivredne proizvodnje u ovoj regiji. Kako je to regija sa odličnim uslovima za poljoprivrednu proizvodnju namera osnivača fakulteta je da poveća broj obrazovanih mladih stručnjaka sa multidisciplinarnim pristupom poljoprivrednoj proizvodnji. Sticanje znanja o ekološkoj poljoprivredni, uz tradiciju i iskustva o poljoprivrednoj proizvodnji koju ste upoznali u okruženju u kome ste odrastali, je pravi izbor za mladog čoveka koji želi da se uključi u nove tokove proizvodnje ekoloških, visoko cenjenih poljoprivrednih proizvoda sa dobrim plasmanom na evropskom tržištu.

Na kraju želim Vam da krenete na fakultet sa vizijom da ga završite, jer sam siguran da imate motiv, nalazite se kod kuće, a kao pomoć služiće Vam entuzijazam, vrednoća, radoznalost i naš tim predavača.

Prof. dr Ljubinko Jovanović
Dekan Fakulteta ekološke poljoprivrede, Svilajnac

Kontakt

Fakultet ekološke poljoprivrede

Centar Svilajnac,

Ulica Svetog Save 60

35210 Svilajnac
 

Studentska služba

Tel/fax: 035/881-53-72

Mob 0612522391

 

Fakultet ekološke poljoprivrede, Sremska Kamenica

Ulica Vojvode Putnika 87 

21208 Sremska Kamenica

Studentska služba: 021/4893-602, 4893-604, 4893-638